Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2014-12-20T21:02:15Z http://www.atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no