Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2015-01-27T08:35:32Z http://www.atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no