Nate Lundgren's Videos (Atheist Nexus) - Atheist Nexus 2015-02-28T08:01:47Z http://www.atheistnexus.org/video/video/listForContributor?screenName=2nrnkonb9fu80&rss=yes&xn_auth=no