การจ่ายเงินไว้ข้างหน้า - A moving story from Thailand

พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ

Comment

You need to be a member of Atheist Nexus to add comments!

Join Atheist Nexus

Support Atheist Nexus

Donate Today

Donate

 

Help Nexus When You Buy From Amazon

Amazon

 

Latest Activity

Warren Jappe liked Grinning Cat's photo
16 minutes ago
Richard C Brown commented on Joan Denoo's blog post According to the Bible, God drowns, kills, slaughters, genocides, stones, burns, mauls, rapes, crushes, ....
23 minutes ago
Gila Guerilla replied to JanBodh's discussion Whats your take on what Gandhi ji said about "mysterious power that makes it self felt". I have felt it few times in my life, have you ?
34 minutes ago
Bertold Brautigan replied to James M. Martin's discussion Clown Show Coming: Why the Republitards Will Lose in 2016 Unless They Wise Up and Pick a Charismatic Candidate
35 minutes ago
Tom Sarbeck replied to James M. Martin's discussion Clown Show Coming: Why the Republitards Will Lose in 2016 Unless They Wise Up and Pick a Charismatic Candidate
38 minutes ago
Hunter Byrd joined Stephen Goldin's group
39 minutes ago
matthew greenberg replied to James M. Martin's discussion Clown Show Coming: Why the Republitards Will Lose in 2016 Unless They Wise Up and Pick a Charismatic Candidate
40 minutes ago
Bertold Brautigan replied to Ruth Anthony-Gardner's discussion In Liberia Christian Churches blame gays for Ebola in the group LGBTQI atheists, nontheists, and friends
40 minutes ago
Bertold Brautigan replied to James M. Martin's discussion Clown Show Coming: Why the Republitards Will Lose in 2016 Unless They Wise Up and Pick a Charismatic Candidate
42 minutes ago
Meri Weathers shared John Jubinsky's discussion on Google +1
44 minutes ago
Meri Weathers liked John Jubinsky's discussion Nose Nerve Cells Repair Man's Severed Spinal Cord
44 minutes ago
Meri Weathers shared Ruth Anthony-Gardner's discussion on Google +1
48 minutes ago

© 2014   Atheist Nexus. All rights reserved. Admin: Richard Haynes.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service