การจ่ายเงินไว้ข้างหน้า - A moving story from Thailand

พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ

Comment

You need to be a member of Atheist Nexus to add comments!

Join Atheist Nexus

Support Atheist Nexus

Donate Today

Donate

 

Help Nexus When You Buy From Amazon

Amazon

AJY

 

© 2014   Atheist Nexus. All rights reserved. Admin: Richard Haynes.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service